• Thuê Đàn Piano Grand =>  

Cho thuê Đàn Piano 
         Hồ Chí Minh

  • Thuê Đàn Piano Upnight =>  
  • Thuê Đàn Piano Digital =>  

bấm vào đây

bấm vào đây

bấm vào đây

Tận Tâm - Tận Tình

Nhu cầu Thuê Đàn Piano

Thuê Đàn Piano Grand để làm sự kiện 

cho thuê Piano Giá Rẻ

Thuê Đàn Piano Grand tổ chức tiệt cưới
Thuê Đàn Piano Digital Để tập tại nhà
Thuê đàn Piano Grand Để quay movie
Thuê Đàn Piano Upright để tập theo tháng
Thuê Đàn Piano Digital để làm show

bấm vào đây

bấm vào đây

bấm vào đây

bấm vào đây

bấm vào đây

bấm vào đây

Cách Thức Thuê Đàn Piano

Đàn Piano Grand :

Đàn Piano Upright :

Đàn Piano Digital :

 Giá thuê hiện tại 1 ngày 4,500,000 vnđ cần giữ lại chứng minh & giá trên chưa bao gồm vận chuyển 

Giá thuê lâu dài                                      hoặc gọi 

bấm vào đây

bấm vào đây

 Giá thuê hiện tại 1 ngày 3,000,000 vnđ cần giữ lại chứng minh & giá trên chưa bao gồm vận chuyển 

Giá thuê lâu dài                                      hoặc gọi 

bấm vào đây

 Giá thuê hiện tại 1 ngày 2,000,000 vnđ cần giữ lại chứng minh & giá trên chưa bao gồm vận chuyển 

Giá thuê lâu dài                                      hoặc gọi